Regatta Youths+ (Under 18) 2016, Is-Sibt 9 ta’ Lulju 2016, 4.45pm

L-Għaqda Regatta Nazzjonali [facebook], bl-għajnuna ta’ SportMalta u  l-Onor. Chris Agius, Segretarju Parlamentari għar-Riċerka u Innovazzjoni , Żgħażagħ u Sport, bi pjacir tħabbar li l-klabbs ta’ Bormla, Birgu, Isla, Kalkara, Marsa, Marsamxett Valletta u Biżebbuġa li huma membri fl-Għaqda Regatta Nazzjonali u Qdif Iehor, se jingħaqdu flimkien nhar is-Sibt 9 ta’ Lulju 2016 biex jorganizzaw l-attività annwali Regatta Youths+ 2016. Din l-attivita’ tifforma parti mill-inizjattiva Solidarjetà bl-Isports 2016 qed issir biex jissaħħaħ l-isport tal-qdif fost iz-zgħazagħ u jinġabru fondi b’risq il-Malta Community Chest Fund.

Il-Programm tar-Regatta se jibda fl-4.45pm b’ceremonja li fiha se jitbierku d-dghajjes, il-qaddiefa u dawk prezenti.

 

Il-Programm sħiħ sejkunkifgej:

 • 4.45pm:Tberik tad-Dghajjes u dawkprezenti (Fr Hilary Tagliaferro)
 • 5.00pm: Kategorija Kumitati – Dgħajjes tal-Pass b’Erbgħa Qaddiefa, (BLA PUNTI)
 • 5.20pm: Kategorija Under 18 – Dgħajjes tal-Pass b’Erbgħa Qaddiefa, floktal-Medalji. (L-ewwel: ghoxrin punt; it-tieni: tnax-il punt; it-tielet: sittpunti.)
 • 5.30pm:Wasla ta’ l-E.T. l-Agent President Sa Dolores Christina
 • 5.45pm: Kategorija Under 18 – Frejgatini (L-ewwel: tnax-il punt; it-tieni: tmienpunti; it-tielet: erba’ punti.)
 • 6.00pm: Tigrija EXTRA – Dgħajjes tal-Pass b-Qaddief Wieħed, (BLA PUNTI)
 • 6:05pm: Prezentazzjoni ta’ Donazzjoni lill-MCCF u premjazzjoni
 • 6.20pm: Kategorija Under 18 – Dgħajjes tal-Pass b-Zewġ Qaddiefa (L-ewwel: ghoxrin punt; it-tieni: tnax-il punt; it-tielet: sittpunti.)
 • 6.40pm: Kategorija Under 18 – Kajjikki (L-ewwel: tnax-il punt; it-tieni: tmienpunti; it-tielet: erba’ punti.)
 • 7.00pm: Kategorija Under 18 – Dgħajjes tal-Pass b’Erbgħa Qaddiefa (L-ewwel: erbgħa u għoxrin punt: it-tieni: sittax-il punt; it-tielet: tmienpunti.)
 • 7:15pm: Premjazzjoni Finali

Il-Kategorija ‘Under 18’ hija miftuħa għall-qaddiefa li twieldufis-sena 1998 jew wara u twassalghar-rebh tax-Shield ‘Under 18′ lissir  l-iskopli jissaħħaħ dan l-isporttradizzjonalifostiz-zghazagh.

Barra mill-ħames tigrijiet li jsiru s-soltu, din is-sena, sejrinisiruwkollzewgtigrijiet extra. Fil-fatt l-ewweltigrijafil-programmsetkun it-tigrija bid-Dgħajjes tal-Pass b’Erbgħa Qaddiefa li setinqadef min membrital-kumitatital-klabbsbl-iskopilli jinġabru fondib’risq il-Malta Community Chest Fund.

Tigrija oħra barra mill-programm tax-Shield setkun “Tiġrija ta’ b’Wieħed” li setinqadef min membrital-kumitati jew qaddiefa. Din it-tigrijasaret bi prova għall-ewwel darba is-sena l-oħra u tinqadeffuq dgħajsa tradizzjonalital-Pass minnqaddief wieħed bil-wieqfa.

Iktar informazzjonidwar din l-attivita` fis-snin ta’ qabel: 2015

ghaqda-fb-imagesportmalta-logo-wwwmccfsol-sports